Instal·lar un carregador de cotxe elèctric

Instal·lar un carregador de cotxe elèctric aporta grans avantatges en llars i empreses. És una instal·lació que ha de ser realitzada per un professional acreditat

Estem en una època de profund canvi. Problemes climàtics, disminució de recursos, sobre població, moviments migratoris massius. És un moment en el qual tots ens plantegem les nostres maneres d’actuar i d’entendre la nostra relació amb el món. I especialment, en la petjada que en ell deixem. En molts països, la mobilitat sostenible ja no és una opció sinó una obligació. En uns altres encara no, però ho acabarà sent.

Avui dia, els vehicles elèctrics (VE) s’han convertit en una de les opcions per a qui busca reduir la seva petjada de carboni i contribuir a un medi ambient més net i sostenible. Una part essencial de la transició cap a una mobilitat elèctrica fluida és la instal·lació de carregadors de cotxes elèctrics en llars i empreses.

La instal·lació de carregadors de cotxes elèctrics en llars i empreses no sols contribueix a tenir cura del medi ambient, sinó que també brinda comoditat i millora l’economia dels propietaris de vehicles elèctrics.
La transició cap a la mobilitat elèctrica és una realitat i, en aquest context, la instal·lació de carregadors en llocs de residència i treball és fonamental. Això no sols impulsa la sostenibilitat, sinó que també marca el començament d’un estil de vida més ecoamigable i eficient energèticament.

Com instal·lar un carregador de cotxe elèctric?

Hi ha diverses passes a seguir i algunes comprovacions prèvies a fer. Com hem comentat, és bàsic que la instal·lació la faci un professional acreditat ja que és una instal·lació elèctrica que haurà d’ajustar-se a la normativa i ser degudament legalitzada.

Avaluació de la Infraestructura Existent
Abans d’instal·lar un carregador de cotxe elèctric, és prioritari avaluar la infraestructura elèctrica existent en la llar o l’empresa. S’ha de comptar amb una connexió elèctrica robusta i amb suficient capacitat per a suportar la càrrega addicional que el nostre vehicle elèctric significarà. Aquesta avaluació serà diferent si cal instal·lar el carregador de vehicle elèctric en un garatge particular, en un garatge comunitari o en un garatge d’empresa. Per posar un exemple, en una comunitat se sol fer una preinstal·lació comunitària que recorre el garatge perquè qualsevol veí o veïna que vulgui pugui portar l’electricitat des d’aquesta al seu punt de recàrrega. En un garatge particular aquesta preinstal·lació és inexistent. En qualsevol cas, es requerirà l’assessoria d’un electricista qualificat per a avaluar la capacitat del panell elèctric i realitzar les actualitzacions necessàries.

Elecció del Carregador
Existeixen diferents tipus de carregadors de cotxes elèctrics, cadascun amb les seves connectivitats i velocitats de càrrega. Es diferencien pel tipus de connector i per la seva velocitat de càrrega. Hi ha carregadors de càrrega lenta, ràpida i ultraràpida. En funció de la necessitat i objectiu que tinguem s’aconsellarà un tipus o un altre. El requeriment en velocitat de càrrega serà diferent si parlem del nostre vehicle elèctric carregant en el nostre garatge particular tota la nit que si parlem d’un vehicle d’empresa carregant en les instal·lacions d’aquesta.

Selecció del Lloc d’Instal·lació
Determinar el lloc adequat per a la instal·lació del carregador és bàsic. Ha de ser accessible per al vehicle i conductor. Aconsellable situar-ho en un lloc protegit; encara que existeixen carregadors de cotxes elèctrics d’exterior que suporten baixes temperatures, vent, pluja i neu. A més, la proximitat al panell elèctric pot influir en el cost d’instal·lació, ja que es minimitzen obres d’adaptació i cablejat.

Permisos i Regulacions
Per a Instal·lar un carregador de cotxe elèctric hem de tenir molt clar que la instal·lació complirà tots els requisits legals i que obtindrà tots els permisos i autoritzacions necessaris per a la seva legalització. Les regulacions locals i normatives de construcció poden variar, i el compliment d’aquestes normes és essencial per a garantir la seguretat i legalitat del sistema. Fonamental estar ben informats de les últimes normatives sobre aquest tema.

Contractació de Professionals
La instal·lació d’un carregador de cotxe elèctric no és un projecte de bricolatge per a passar un bon moment. És una actuació seriosa de la qual dependrà la càrrega del nostre vehicle elèctric i de la seva autonomia. Cal contractar un instal·lador professional i acreditat especialista en instal·lacions de càrrega de vehicles elèctrics. Aquests especialistes garantiran que la instal·lació compleixi amb els codis elèctrics locals i proporcionarà un servei segur i eficient.

Cerca de Subvencions
Convé saber si hi ha ajudes o subvencions comunitàries o estatals per a Instal·lar un carregador de cotxe elèctric. En el moment d’escriure aquest article i fins al 31 de juliol de 2024 està actiu el Pla Moves III On trobarem subvencions de fins al 80% del cost total de la instal·lació. Poden tramitar-se a nivell particular o a través d’un intermediari autoritzat. A Ecobulevard oferim el servei de tramitació de subvenció als nostres clients.

Beneficis d’Instal·lar un carregador de cotxe elèctric

Beneficis a la Llar

  • Sostenibilitat Ambiental. La càrrega de vehicles elèctrics en la llar redueix la dependència de combustibles fòssils, disminuint les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle i contribuint a cura del medi ambient.
  • Estalvi Econòmic. La recàrrega sol resultar més econòmica que dependre d’estacions de càrrega externes. Hi ha programes de tarifes elèctriques que ofereixen beneficis addicionals per als qui carreguen durant les hores de menor demanda.
  • Comoditat. Disposar d’un carregador a casa elimina la necessitat de fer parades en estacions de càrrega, proporcionant una solució còmoda i accessible.

Beneficis a les Empreses

  • Atracció i imatge. Oferir estacions de càrrega en el lloc de treball pot ser un poderós atractiu per a clients i empleats amb major consciència mediambiental. La instal·lació de carregadors elèctrics reflecteix el compromís de l’empresa amb la responsabilitat mediambiental, contribuint a una imatge positiva i diferenciadora en el mercat.
  • Incentius Fiscals. Existeixen incentius fiscals per a les empreses que implementen infraestructures de càrrega per a vehicles elèctrics, la qual cosa pot traduir-se en estalvis financers significatius.
  • Productivitat i benefici. Hi ha menor cost en subministraments ja que la mobilitat elèctrica és un 2,5 més econòmica que la convencional. Això redueix la factura de subministraments i augmenta els beneficis.

Instal·lar un carregador de cotxe elèctric és un pas cap a un futur més sostenible i també una inversió en comoditat, economia, eficiència i responsabilitat ambiental

Feu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Enviar missatge
Hola 👋
Com podem ajudar-te?