Pla Moves III

El passat 13 d’abril es va aprovar la tercera part del Pla Moves III. És el programa per a l’incentiu de la mobilitat elèctrica pel que fa a vehicles, components i carregadors

La mobilitat elèctrica ja és una realitat; el nostre país s’hi està adaptant. S’adquireixen molts més vehicles elèctrics que fa un any i cada dia surten noves electrolineres. També s’estan actualitzant pàrquings particulars, pàrquings comunitaris i pàrquings d’empresa per a instal·lar-hi carregadors de vehicles elèctrics.

Que és el Pla Moves III?

El Real Decreto 821/2023 del 15 de novembre de 2023 adapta al marc europeu les ajudes d’estat del Reial decret 266/2021, de 13 d’abril, i amplia la seva vigència fins juliol del del 2024. Aquesta nova iteració de Pla Moves III s’impulsa amb la intenció de reconstruir aquest sector de l’economia a través del nou i ambiciós Fons de Recuperació Next Generation EU.
Els ajuts ja s’estan demanat i inclús s’han ampliat les quanties en 20 milions d’euros per a aquelles comunitats autònomes que han compromès el 100% del seu pressupost.

Actuacions del Pla Moves III

Hi ha dues àrees d’actuació diferenciades:

Actuació 1: Adquisició de vehicles elèctrics endollables i de pila de combustible.
L’adquisició podrà ser directa o per mitjà d’operacions de finançament per lísing financer o arrendament per rènting (també anomenat lísing operatiu) de vehicles nous, matriculats per primera vegada a Espanya a nom del destinatari últim de l’ajuda, excepte en els casos de rènting en els quals podrà estar matriculat a nom de l’empresa de rènting.
Els vehicles incentivables seran de categories M1 (turismes), N1 (furgonetes), L3e, L4e, L5e (motocicletes elèctriques) i L6e, L7e (quadricicles elèctrics).
També serà subvencionable l’adquisició de vehicles elèctrics i de pila de combustible de categories M1, N1, L3e, L4e i L5e i amb fins a nou mesos d’antiguitat
, comptada des de la seva primera matriculació fins a la primera de les següents dates: data de la factura de compravenda o la data de registre de sol·licitud. La titularitat haurà d’ostentar-la un concessionari o punt de venda del grup fabricador/importador que realitzi la venda del vehicle al destinatari últim de l’ajuda. En aquest cas el vehicle haurà d’haver estat adquirit pel concessionari o punt de venda com a vehicle nou al fabricador o importador. S’estableix un màxim de fins a 30 vehicles “demo”.
A més, i a partir de l’1 de juny de 2023, s’estableixen també com a subvencionables els vehicles seminous, de fins a 12 mesos d’antiguitat, la primera titularitat de la qual l’ostentin empreses de rènting o rent a car, o els propis fabricadors de vehicles.
En cap cas seran actuacions subvencionables en aquest programa o tipologia d’actuació les adquisicions d’autocars o autobusos de la categoria M2 o M3, i camions o furgons de categoria N2 i N3.

Actuació 2: Implantació d’infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics.
La infraestructura de recàrrega subvencionable, a través de la modalitat d’adquisició directa, podrà ser tant d’accés públic, com a privat.
A més, en el cas de comunitats de propietaris, serà subvencionable la preinstal·lació elèctrica i de servei de comunicacions
per a dotar de recàrrega intel·ligent a la recàrrega vinculada de vehicle elèctric.
La infraestructura de recàrrega podrà ser de qualsevol potència i estar destinada als següents usos:

  • Ús privat en sector residencial, incloses els habitatges unifamiliars.
  • Ús públic en sector no residencial (aparcaments públics, hotels, centres comercials, universitats, hospitals, polígons industrials, centres esportius, etc.).
  • Ús privat en zones d’estacionament d’empreses privades i públiques, per a donar servei a la seva pròpia flota.
  • Ús públic en zones d’estacionament d’empreses privades i públiques, per a donar servei als seus treballadors i clients.
  • Ús públic en via pública, eixos viaris urbans i interurbans.
  • Ús públic en xarxa de carreteres, sent d’especial interès la infraestructura de recàrrega en estacions de servei i gasolineres.

Subvencions del Pla Moves III

L’import de les ajudes a la compra de vehicles, en funció de la seva tipologia i del tipus de destinatari últim de l’ajuda, s’estableix en l’annex III al reial decret.
>> Particulars, autònoms o administració: fins als 7.000 €
>> Comercials de fins a 3.500 kg, categoria N1: fins als 4.500 €

Els imports d’ajuda anteriorment citats, podran veure’s incrementats en un 10% (no acumulables entre si), en els següents casos:
– Adquisicions de vehicles turismes -categoria M1-, per part de destinataris últims que siguin persones físiques discapacitades amb mobilitat reduïda i vehicle que s’adapti per a la seva conducció. També, en el cas d’adquisició de vehicles comercials lleugers -de categoria N1- per part de professionals autònoms persones amb discapacitat amb mobilitat reduïda i vehicle que s’adapti per a la seva conducció.
– Adquisicions de vehicles, per part de persones físiques empadronades en municipis de menys de 5.000 habitants (l’empadronament ha de mantenir-se almenys dos anys des de la data de registre de la sol·licitud).
– Adquisicions de vehicles turismes -categoria M1-, per part de persones físiques amb activitat econòmica (autònoms), que es destinin a l’ús de Taxi i a serveis de Vehicle de Transport amb Conductor (VTC).

Així mateix i en el cas d’adquisició de vehicles nous, es podrà també incrementar l’import d’ajuda per a l’adquisició del vehicle subvencionable, en la quantia recollida en l’annex III, si el destinatari últim acredita la baixa definitiva en circulació d’un vehicle matriculat a Espanya que haurà de ser, indistintament, de categoria M1 o N1 per als casos d’adquisicions de M1 o N1 o de categoria M1, N1 o L, per al cas d’adquisicions de categoria L, i en tots dos casos, estar matriculat a Espanya almenys set anys abans de la primera de les següents dates: data de registre de sol·licitud o data de factura de compra del vehicle objecte d’ajuda. A més, hauran de complir amb els requisits indicats en l’Annex I. Aquesta ajuda resulta acumulable a l’increment del 10% d’ajuda recollit en els paràgrafs anteriors per als col·lectius descrits.
En paral·lel a l’ajuda a atorgar i en el cas d’adquisició de vehicles de categories M1 i N1, s’exigeix a més als fabricants o punts de venda un descompte d’almenys mil euros en la factura de compravenda del vehicle.

Seran actuacions subvencionables els sistemes de recàrrega de bateries per a vehicles elèctrics, tant d’ús públic com privat i en la modalitat d’adquisició directa. A més i en el cas de comunitats de propietaris, serà subvencionable les canalitzacions necessàries per a disposar de la preinstal·lació elèctrica i de servei de comunicacions per a dotar de recàrrega intel·ligent a la recàrrega vinculada de vehicle elèctric. Aquestes subvencions no superaran el 70% de la inversió total del carregadors més la pròpia instal.lació del punt de recàrrega.

Instal.lem punts de recàrrega subvencionables per a:

Hem exposat una breu part de tot el que s’inclou en l’RD, existeixen diversos factors a tenir en compte en sol·licitar aquestes ajudes, fer-les adequadament i garantir la seva concessió.

Amb Ecobulevard tindreu el servei de gestió i tramitació de les ajudes del Pla Moves III
Fins a la data s’han concedit i cobrat totes les que hem cursat

Feu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Enviar missatge
Hola 👋
Com podem ajudar-te?