Explosions de Cotxes Elèctrics Durant la Càrrega

Les explosions de cotxes elèctrics durant la càrrega són excepcionals i poden prevenir-se

Cada vegada hi ha més vehicles elèctrics, no sols cotxes, que formen part de la transició cap a una mobilitat més sostenible i econòmica. Aquests vehicles, els seus components i els seus carregadors solen estar perfectament dissenyats i fabricats. To i això, en alguna ocasió les seves bateries exploten posant en risc la nostra salut personal i soscavant els nostres recursos econòmics. Aquestes explosions solen ser conseqüència d’un mal ús o d’una mala instal·lació.

A molts ens ha preocupat les explosions de bateries de telèfons mòbils o de patinets elèctrics, que fins i tot en aquest últim cas han portat a algunes administracions i consorcis a prohibir la seva entrada en el transport públic. Aquesta preocupació cobra importància quan parlem de cotxes elèctrics ja que el seu número creix exponencialment i, en un futur pròxim, tots els vehicles seran elèctrics.
Queda clar doncs que amb la creixent popularitat dels vehicles elèctrics (VE), sorgeix una preocupació significativa: el risc d’explosions durant el procés de càrrega. Encara que els cotxes elèctrics són generalment segurs, les explosions poden ocórrer en situacions excepcionals, el que destaca la importància de la prevenció i la comprensió de les possibles conseqüències.

Per què hi ha explosions de cotxes elèctrics durant la càrrega?

El primer que cal assenyalar és que el que explota realment és la bateria del cotxe elèctric i no el cotxe en si mateix. Passa el mateix que amb els vehicles de gasolina on el que explota és el dipòsit com a conseqüència d’una gran expansió energètica provocada per una combustió no controlada.

Els vehicles elèctrics equipen bateries d’ions de liti que són dispositius amb cel·les d’energia connectades en sèrie o en paral·lel i dissenyats per a l’emmagatzematge d’energia elèctrica. Empren una sal de liti com a electròlit que aconsegueix els ions necessaris per a la reacció electroquímica reversible que té lloc entre el càtode i l’ànode. Aquesta reacció és la que allibera l’energia. Aquest tipus de bateries són les que trobem en la majoria de vehicles elèctrics. Són altament energètiques, però també poden ser volàtils.
Són les bateries de més recent creació i es diferencien de les seves antecessores en VE, les de níquel-cadmi, en què tenen més del doble de densitat energètica sent un terç més petites.

Les explosions durant la càrrega poden deure’s a diversos factors, que inclouen:

 • Sobreescalfament. Les bateries poden sobreescalfar-se si el corrent de càrrega és massa alt o si les condicions ambientals són extremes. el que pot provocar una reacció tèrmica descontrolada i, en última instància, una explosió. Quan les bateries se sobreescalfen es produeix un fenomen denominat “fuga tèrmica”. Es tracta d’un sobreescalfament degut a un procés de producció de calor que s’autoincrementa i pot acabar provocant l’explosió per sobrepressió.
 • Curtcircuits. Els curtcircuits dins de la bateria o en el sistema de càrrega poden causar un augment sobtat de temperatura, la qual cosa pot conduir a una explosió.
 • Danys físics. Cops, caigudes o danys estructurals en la bateria poden comprometre la seva integritat, provocar fugues o contactes no desitjats dels seus components i augmentar el risc d’explosió.
 • Instal·lacions de carregadors deficients. Una instal·lació no professional, que no prevegi totes les necessitats de càrrega en els seus diferents escenaris, pot portar a explosions de cotxes elèctrics durant la càrrega.

Prevenció d’explosions de cotxes elèctrics durant la càrrega

La prevenció és fonamental per a evitar accidents greus, sempre. Un dels errors de seguretat que cometem amb els vehicles elèctrics és creure que, per tenir menys components i no realitzar una combustió de quatre temps com en el cas dels vehicles dièsel o gasolina, no hem de fer un manteniment correcte ni una prevenció eficaç de riscos associats.

Aquí hi ha algunes mesures importants que els propietaris de vehicles elèctrics i els operadors d’estacions de càrrega hauríem de seguir:

 • Instal·lacions adequades. És fonamental assegurar-nos que les estacions de càrrega estan dissenyades i construïdes segons els estàndards de seguretat normatius. Això cobra major importància quan els carregadors de vehicles elèctrics són particulars i se situen en el garatge particular, en el garatge comunitari o en el garatge de l’empresa ja que la majoria d’usuaris no tenen coneixements tècnics per a comprovar aquests estàndards. Per a obrar amb total seguretat, el més recomanable és contactar amb un equip d’instal·ladors industrials acreditats que perquè ens recomanin i instal·lin els nostres carregadors i certifiquin aquesta instal·lació segons la normativa vigent.
 • Control de temperatura. Monitorar i controlar la temperatura de la bateria durant el procés de càrrega per a prevenir el sobreescalfament. Podem fer-ho a través d’una app que ens avisa en el cas de sobreescalfament. La majoria de carregadors tallen el pas de corrent si detecten un sobreescalfament.
 • Limitar el corrent de càrrega. Hem d’utilitzar carregadors que limitin el corrent de càrrega per a evitar sobrecàrregues que puguin provocar explosions.
 • Manteniment programat. Cal realitzar inspeccions tècniques periòdiques de les bateries i els sistemes de càrrega per a detectar qualsevol signe de mal funcionament.
 • Formació i educació. Caldria proporcionar més informació i capacitació adequada als propietaris de vehicles elèctrics sobre com carregar de manera segura i reconèixer els signes de perill que poden derivar en explosions de cotxes elèctrics durant la càrrega.

Conseqüències de les explosions de cotxes elèctrics durant la càrrega

Les explosions de vehicles elèctrics durant la càrrega poden tenir conseqüències molt greus. Impliquen riscos per a la seguretat pública, per al medi ambient i perjudicis econòmics.

 • Lesions personals. Les explosions poden provocar lesions greus i fins i tot la mort de persones que es trobin prop del vehicle en el moment de l’incident.
 • Danys a la propietat. Els danys resultants d’una explosió poden estendre’s més enllà del vehicle, afectant la infraestructura circumdant i a altres vehicles.
 • Perjudicis econòmics. El primer és la pèrdua del bé en sí i el cost associat al seu no ús per haver de desplaçar-nos en un altre mitjà de transport. El pitjor dels casos s’ha donat quan l’assegurança del cotxe o de casa no ha cobert el sinistre per tractar-se d’una instal·lació no certificada oficialment.
 • Impacte ambiental. Les substàncies tòxiques alliberades durant una explosió poden contaminar el sòl i l’aigua, i contribuir a la contaminació atmosfèrica.
 • Pèrdua de confiança. Els incidents d’explosió poden soscavar la confiança del públic en la seguretat dels vehicles elèctrics i obstaculitzar l’adopció de tecnologies més netes i sostenibles.

Està més que demostrat que els vehicles elèctrics ofereixen molts avantatges en termes d’economia, eficiència i sostenibilitat, pel que és crucial abordar i mitigar els riscos associats amb el seu ús, especialment durant el procés de càrrega

Feu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Enviar missatge
Hola 👋
Com podem ajudar-te?